Nagroda Václava Buriana Olomouc jest kontynuacją dorobku ołomunieckiego dziennikarza, polonisty i poety Václava Buriana (1959–2014). Jury nominuje czterech poetów z Polski, Słowacji, Czech i niemieckojęzycznej Europy. Po odczycie autorskim wybranych wierszy następuje publiczna debata jury i głosowanie na zwycięzcę, który otrzymuje broszkę i 1000 
euro.
Pierwszym laureatem w kategorii Poezja został w 2016 roku czeski poeta Milan Děžinský,  
a nagrodę za wkład w dziedzinie kultury w dialog środkowoeuropejski przejął polski bohemista, tłumacz i publicysta Aleksander Kaczorowski. W 2017 roku nagrody zdobyli polski poeta i tłumacz Tomasz Różycki oraz słowacko-węgierski wydawca i publicysta László Szigeti. Rok później Polak Jarosław Mikołajewski i Słowak Michal Habaj zostali nagrodzeni dwoma pierwszymi nagrodami za poezję, a polski bohemista, tłumacz, opozycjonista i dziennikarz Andrzej Jagodziński orzymał nagrodę w drugiej kategorii.W ubiegłym roku nagrody zdobyli berliński poeta i performer Max Czollek oraz ukraiński powieściopisarz, dziennikarz, rocker i działacz na rzecz ukraińskiej demokracji i wolności Jurij Andruchowycz. 

David Voda

przewodniczący komitetu nagrody (Výbor pro Cenu Václava Buriana, z. s.)
+420 728 312 979 
cenavaclavaburiana@gmail.com

Alexandr Jeništa

kierownik działu produkcji Muzeum umění Olomouc
+420 770 147 527
jenista@muo.cz